علامه اميني

یازار : ay han

+0 به یه ن

به يه تركه گفتند كتابي بنويس
تركه براي تاليف آن كتاب حدود چهل سال تحقيق و مطالعه كرد و بيش از ده هزار كتاب را تمام خواند و به حدود صد هزار كتاب، مراجعه مكرر داشت
او براي يافتن منابع و كاوش در كتاب خانه هاي هند، تركيه، ايران، عراق و ...،
سفرهاي متعدد انجام داد و بالاخره يك كتاب يازده جلدي نوشت
اين تركه كسي نبود جز علامه اميني و آن كتاب نيز همان الغدير بود


  • [ ]

  • اهرریقره داغ - ار��بارانابزار آتا بابا سوزلری برای وبلاگ ها و سایت ها