اهميت زبان مادري

یازار : ay han

+0 به یه ن

اهميت زبان مادري

نگارش: باي محمدچندري

 

آن كه به زبان خويشتن درماند             نادان بُوَد أر دو صد زبان مي داند

روز ۲۱ فوريه از طرف يونسكو به عنوان روز جهاني زبان مادري نامگذاري شده‌است.نامگذاري اين روز در كنفرانس عمومي يونسكو در سال ۱۹۹۹ به منظور كمك به تنوع زباني و فرهنگي انجام شده‌است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز به دليل اهميت زياد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهاني زبان‌ها اعلام كرد.نام گذاري اين روز به نام زبان مادري نشان ا ز اهميت فوق العاده اين موضوع دارد كه پايه‌ي آن د ركشور بنگلادش بنا نهاده شد. د رباره‌ي اهميت زبان مادري اين گفته كافي است كه شناسنامه و هويت يك قوم است. و اگر قومي شناسنامه‌ي خود را گم كند در واقع هويت خود را گم كرده است، و شناسنامه ي المثني‌ي ديگري هم نمي توان تهيه كرد. ا زطريق زبان مادري است كه تاريخ و فرهنگ ملت ها به نسل هاي آينده  انتقال مي يابد. اين را بايد قبول كرد كه تنوع زبان دركشوري نشان از تنوع فرهنگي و تاريخ غني آن سرزمين است. هر زباني شيريني خاص خود را دارد به قول معروف هر گلي بويي دارد. اگر ما به زبان مادري خود، تفاوتي نمي كند،فارسي،تركي، تركمني، عربي، سيستاني و...احترام قائل نشويم ا نتظاري ا زديگران نبايد داشته باشيم. ياد دارم كه يكي از آشنايان كه در يكي ا زشهرهايي كه فارس زبان بودند كار مي كرد، به فرزندش به اجبار زبان فارسي را ياد داد و اجازه نمي داد كه به زبان تركمني حرف بزند ، اين بچه زبان فارسي را مثل آب خوردن بلد بود ولي زبان مادري خودش را نمي دانست و وقتي به زادگاهش مي آمد در برقراري ارتباط با كودكان هم سن وسالش مشكل داشت. والدين اين فرد پس از مدت ها سرشان به سنگ خورد و غيرتشان گل كرد تا به فرزندشان زبان مادري را ياد بدهند با اين كه تلاش فراوان كردند ولي موفقيت زيادي به دست نياوردند. متأسفانه بعضي اوقات شاهد اين مسئله هستيم كه سخن گفتن به زبان مادري را نوعي حقارت و  پايين بودن فرهنگ مي پندارند. درصورتي كه هر كس به زبان مادري خود با يد افتخار كند. اين تنوع ها هستند كه پايه اتحاد و يكدلي را محكمتر مي كنند.

 پيشنهاداتي جهت تقويت زبان مادري:

1-   تدريس زبان مادري د رمدارس دو زبانه كه در قانون اساسي صراحتا" قيد شده است كه تا به حال عملي نشده است.

2-   فراخوان مقاله هايي در باره ي زبان مادري.

3-   برگزاري همايش هايي د ر دانشگاه ها .

4- نقش صدا وسيما در گسترش و غني سازي زبان مادري بسيار حائز اهميت است.كه همت و درايت  مسئولان اين ارگان مهم را مي طلبد.

5- توجيه پدران ومادران د رباره ي اهميت زبان مادري ا زطريق روزنامه ها ،مجلات، سايت ها ،وبلاگ ها و....چون متأسفانه هنوز عده ي كثيري از والدين آن طور كه بايسته است توجيه نشده اند.

 

و در انتها چند بيت شعر ا ز اين حقير در باره‌ي زبان مادري.

انه ديل

نه عاجايئپ انه ديل               ييتيپ باريانگ ياد بولوپ

إلينگ توتان قول گؤزلأپ          تولقوندا سن مات بولوپ

حور ايله مه اؤز ديلينگ           انه يالئ انه ديل

سويجئ ديلي ساقلالينگ            ييتسه گلمز ينه ديل

عار بيليأندير كألري                اؤز ديلينه گپله مك

يره گيرمك بيليأندير               آتا كشتين چؤبله مك

سويجي تركمن سؤزلأنگده          داقئيپ چاروا آدئنئ

ينه چاروا دار لار دئر              ساقلار توركمن زادئنئ

ساده ديليم سايرانگدا                مس اديأرسينگ بو حالئ

 دونيا يوزون آيلانسانگ            بولماز انه ديل يالئ

 

ترجمه‌ي لفظ به لفظ:

زبان مادري

زبان مادري، برما ناآشنايي و دوري ازما

دست ياري داري د رامواج سهمگين

اي دوست تحقير نكن، آن همچون مادرست

زبان راگرامي داريم،چون نيست شد برگشت ندارد

بر بعضي ها ننگ است خوشه چيني كشت پدرانمان

دهاتي نام مي نهند اگر به زبان مادري سخن بگويي

باز اينانند كه هويتمان را زنده نگه مي دارند

وقتي نغمه سر مي دهي دگر گون مي شوم

 

دنيا را بگردي نيست زباني چون  زبان مادري  • [ ]

  • اهرریقره داغ - ار��بارانابزار آتا بابا سوزلری برای وبلاگ ها و سایت ها