اوچونجي درس

یازار : ay han

+0 به یه ن

به نقل از ايران تورك
asımilə qarşında dirənmək

آسميله قارشيندا ديرنمك

http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/13-1.jpg
 
 
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/14.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/15.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/16.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/17.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/18.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/19.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/20.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/21.jpg

  • [ ]

  • اهرریقره داغ - ار��بارانابزار آتا بابا سوزلری برای وبلاگ ها و سایت ها