ايكينجي درس

یازار : ay han

+0 به یه ن

 

برگرفته از ايران تورك
asımilə qarşında dirənmək

آسميله قارشيندا ديرنمك

http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/6.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/7.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/8.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/9.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/10.jpg
http://assimilation.arzublog.com/uploads/assimilation/11.jpg

  • [ ]

  • اهرریقره داغ - ار��بارانابزار آتا بابا سوزلری برای وبلاگ ها و سایت ها